fbpx

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Україна м. Київ 

1 сiчня 2021 р.

Дана публічна оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі — «Замовник») і є публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Литвинової Олении Геннадіївни (далі — «Виконавець») укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ellytvynova.com (далі — «Договір»), на наступних умовах: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами на папері. 

1.3. Відповідно до положень ч. 2 ст. 638 та ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, Замовник, акцептуючи дану публічну оферту, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно — Сторонами Договору. 

1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно ознайомтеся з текстом даної публічної оферти і якщо ви не згодні з її умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом її умов, Виконавець пропонує вам відмовитися від укладення Договору і використання послуг Виконавця. 

1.5. Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://ellytvynova.com і діє до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем. 

1.6. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що розуміє значення своїх дій і здатний керувати ними, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози. Договір укладено Замовником добровільно, з попереднім повним ознайомленням з умовами цього Договору, зміст якого Замовнику розуміло. 

1.7. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови публічної оферти або відкликати її. У разі зміни Виконавцем умов цього Договору-оферти, зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет за адресою https://ellytvynova.com, якщо інший строк не зазначений Виконавцем при такому розміщенні. 

1.8. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. 

1.9. Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://ellytvynova.com, вважається акцептом (безумовним прийняттям) умов публічної оферти (моментом укладення Договору) цього Договору публічної оферти. 

1.10. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору. 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1.З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні: 

2.1.1. Оферта — даний документ «Договір публічної оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг» (далі — «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://ellytvynova.com. 

2.1.2. Замовник — особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти. Замовником може бути будь-яка право- і дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, фізична особа-підприємець, юридична особа та має намір скористатися послугами в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, та яка здійснила Акцепт. 

2.1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 1.9 цього Договору оферти. 

2.1.4. Виконавець – фізична особа-підприємець Литвинова Олена Геннадіївна, що надає інформаційно-консультативні послуги, визначені Договором. 

2.1.5. Сайт – web-сторінка, доступна за посиланням (доменним ім’ям) https://ellytvynova.com, що надає змогу придбати, ознайомитися із інформаційно-консультаційними послугами, зв’язатися з Виконавцем. 

2.1.6. Послуги – Інформаційно-консультаційні послуги за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Відео-матеріалів. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за даним Договором, визначається на Сайті

2.1.7. Захід – конкретно визначене, в односторонньому порядку Виконавцем, місце, формат, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною тематикою (програмою). Інформація зазначається на сторінці відповідного Заходу на Сайті. 

2.1.8. Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою), шляхом надання Замовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника, для перегляду відео-трансляції Заходу, в режимі реального часу. Інформація про Online-трансляцію зазначається на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції на Сайті. 

2.1.9. Відео-курс – відеозапис Заходу, на якому надається Послуга за відповідною темою (програмою). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису Заходу. Інформація про Відеокурс зазначається на сторінці відповідного Заходу/Відеокурсу тощо на Сайті. 

2.1.10. Вебінар – сеанс голосового та (або) відеозв’язку за допомогою мережі Інтернет між Замовником (Замовниками) і Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє із Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить Заняття. 

2.1.11. Контент – будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові і інші матеріали, що надаються Замовникові в ході надання послуг і (або) розміщені Виконавцем в мережі Інтернет за посиланням https://ellytvynova.com, або за іншими посиланнями. 

2.1.12. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сайті. 

2.1.13. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником. 

2.1.14. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони. 

2.1.15. Кабінет користувача – веб-сторінка, розміщена на сайті https://ellytvynova.com до якої отримує персональний доступ Користувач/Замовник (за особистими Login, Password), після завершення процедури реєстрації на Сайті. В Кабінеті користувача зазначаються: інформація про оплачені Замовником /Користувачем Послуги. 

2.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п. 2.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Згідно умов даного Договору Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду відео, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором. Послуги надаються у вигляді відео семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій, вебінарів, модулів, майстер-класів, проходження програм і модулів тощо. 

3.2. При наданні Послуг за даним Договором Виконавець має право залучати, третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб як за свої власні. 

3.3. Послуга, яка надається шляхом організації Заходу/Online-трансляції вважається надана у повному обсязі через 3 дні після завершення Заходу/Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник), якщо Замовник, за цей час, не надіслав на електронну пошту Виконавця info@ellytvynova.com, рекламації, претензії чи зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги. 

3.4. Послуга, яка надається шляхом надання доступу до перегляду Відео-курсу вважається надана у повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану ним при реєстрації, повідомлення про розміщення Відео-курсу в особистому кабінеті Користувача/Замовника або шляхом надання посилання-доступу до матеріалів Відеокурсу. 

3.5. Послуга вважається наданою Замовнику в повному обсязі, та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному заході/Online-трансляції тощо, під час проведення якого(ї) надавалась Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник). 

3.6. При реєстрації Замовник вказує свої прізвище, ім’я, по батькові, електронну пошту (e-mail), номер мобільного телефону, а також іншу інформацію, зазначену на Сайті або за запитом Виконавця. У випадку необхідності Виконавець, або особа, якій надано таке право, в визначеній формі може витребувати від Замовника іншу інформацію. В такому випадку Замовник зобов’язаний надати відповідну інформацію шляхом направлення її електронною поштою на адресу Виконавця або іншим шляхом, зазначеним Виконавцем. 

3.7. Надаючи інформацію та/або копії документів, Замовник тим самим підтверджує, що вони є повними, достовірними і коректними, а також надані Замовником особисто. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Виконавець зобов’язаний: 

4.1.1. Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором. 

4.1.2. У межах можливостей інформувати (попереджати) Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядку надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті і/або листом на адресу електронної пошти та/або будь-яким іншим способом. 

4.1.3. Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань надання Послуг. 

4.1.4. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі у Заходах/Online-трансляціях/Відео-курсах на умовах Договору. 

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин. 

4.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором. 

4.2.3. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника/Користувача електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон. 

4.2.4. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку. 

4.2.5. Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон. 

4.2.6. Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору

4.2.7. Зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання Послуг за цим Договором. 

4.2.8. Самостійно визначати всі умови надання Послуг. 

4.2.9. Відмовити особі в укладенні Договору та надання Послуг без пояснення причин. 

4.2.10. На свій власний розсуд оновлювати, змінювати і/або видаляти Відео-курси, Заходи тощо, а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію. 

4.2.11. Оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, програми трансляції та подібне за своїм власним переконанням без окремого повідомлення Замовника. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблені модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти та/або іншими способами. 

4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, послуг тощо. 

4.2.13. Виконавець, особа, що проводить надає Послугу, під час надання послуг має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг. 

4.2.14. Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході (видалити Замовника з віртуальної кімнати, анулювати ключ доступу, видалити профіль тощо) без повернення внесеної плати у випадку порушення Замовником правил під час надання або споживання Послуги тощо, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, ведучого, персоналу або учасників. 

4.2.15. Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу для участі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю, третім особам, ретрансляції, будь-якого іншого поширення матеріалів. 

4.2.16. Відмовитися в односторонньому порядку від Договору в разі недотримання Замовником порядку і терміну оплати Послуги або іншого порушення Замовником умов цього Договору. 

4.2.17. Вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору. 

4.3. Замовник/Користувач зобов’язаний: 

4.3.1. До моменту оплати за Послуги зареєструватись на Сайті (для зареєстрованих Користувачів – авторизуватись), погодитись та прийняти умови надання Послуги зазначені на Сайті на сторінці Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, а саме: форматом, місцем проведення, датою та часом проведення, Програмою, строком доступу та іншими умовами, які зазначаються на веб-сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо. 

4.3.2. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у наданні Послуг. 

4.3.3. При замовленні Послуги здійснити 100% передоплату за допомогою систем електронних платежів, доступних на Сайті. 

4.3.4. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні, без погодження з Виконавцем. 

4.3.5. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця. 

4.3.6. Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції, на якому(ій) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник). Забезпечити присутність при наданні Послуг (під час проведення Заходу) зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника. В разі відсутності Замовника (учасників Замовника) на відповідному Заході/Online-трансляції, сплачені Замовником кошти не повертаються. 

4.3.7. Для участі у Online-трансляції та перегляду Відео-курсу Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет. 

4.3.8. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу (на який(у) зареєструвався Замовник), на Сайті та в разі виявлення змін – прийняти їх. 

4.3.9. Відслідковувати та попереджувати випадки потрапляння в «Спам» електронних лист, які направляються Виконавцем з електронних адрес сайту https://ellytvynova.com. Електронний лист (смс-повідомлення), направлений Виконавцем на зазначену, при реєстрації Користувачем/Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація зазначена в ньому — доведена до відома Замовника. 

4.3.10. Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу info@ellytvynova.com) в разі виникнення умов, які унеможливлюють його участь або/і участь зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника у Заході/Online-трансляції (на який(у) зареєструвався Замовник) тощо, під час якого(ої) буде надаватись Послуга. 

4.3.11. Повідомити Виконавця через форму зворотного зв’язку, яка знаходиться за адресою https://ellytvynova.com, у разі якщо протягом 24 години з моменту оплати Замовником Послуги лист-підтвердження реєстрації не прийшов на електронну пошту Замовника. 

4.3.12. Будь-яка інформація, отримана Замовником від Виконавця в ході надання послуг, є об’єктом інтелектуальної власності останнього. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції/Відео-курсу тощо повністю або частково, вести запис Online-трансляції/Відео-курсу тощо, а також фіксувати зміст Online-трансляції/Відео-курсу тощо повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Відео-курсу, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі вартості Послуги. 

4.3.13. Отримувати Послуги за цим Договором особисто, не передавати третім особам ключі (доступи, реквізити) доступу. 

4.3.14. Входити в інтернет-сервіси для організації відео-конференцій з використанням ключа (реквізита) доступу, наданого Виконавцем, одночасно лише з одного комп’ютера. 

4.3.15. Виконувати завдання, надані Виконавцем в строки і в формі, зазначені Виконавцем і надавати їх для перевірки Виконавцю по електронній пошті в обумовлені Виконавцем строк. В іншому випадку Виконавець має права відмовитися від виконання своїх зобов’язань без повернення грошових коштів Замовнику. 

4.4. Користувач має право: 

4.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Заходу/Online-трансляції /Відео-курсу. 

4.5. Замовник має право: 

4.5.1. Отримувати Послуги згідно з умовами цього Договору. 

4.5.2. Отримувати консультації з технічних питань, отримання Послуг.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ 

5.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті https://ellytvynova.com. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на Сайті. 

5.2. Ознайомившись з поточним переліком Послуг Виконавця і даною публічної офертою, Замовник здійснює 100% оплату Послуг через електронну систему платежу, вказану на Сайті Виконавця або в інший спосіб, який вказаний на Сайті, після чого Договір автоматично вважається акцептованим. При цьому Замовник висловлює своє розуміння щодо суті Послуг, що підлягають наданню за цим Договором, в тому числі з усіх його істотних умов. 

5.3. Переказ коштів через електронну систему платежу або в інший спосіб проводиться Замовником самостійно, в ініціативному порядку, відповідно до програмного, інформаційного і технологічного забезпечення системи з дотриманням правил безпеки інформації цієї системи. В якості підтверджуючого документу на електронну пошту Замовника висилається повідомлення з системи про оплату. Всі витрати, пов’язані з переказом грошових коштів, несе Замовник. 

5.4. У разі подальшої відмови Замовника Послуг грошові кошти, сплачені за Послуги, вважаються фактично понесеними витратами Виконавця на підготовку і поверненню не підлягають. 

5.5. У разі, коли початок надання Послуг у визначені на Сайті строки не видається Виконавцю можливим з причин, не залежних від Виконавця (хвороба Виконавця, технічні збої і т. д.), або через зміни вартості Послуг Виконавця в період між оформленням заявки і фактичним отриманням грошових коштів Виконавцем, він негайно повідомляє про це Замовника, але не пізніше 2-х робочих днів з моменту настання вищевказаних обставин. 

5.6. По завершенню надання Послуг Виконавцем, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих Послуг на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця, не пізніше останнього дня надання Послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановлених в Договорі строків вважається визнанням факту належної якості Послуг. 

5.7. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник). 

5.8. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу може бути повернена Виконавцем Замовнику (спосіб повернення коштів додатково погоджується Сторонами в усній формі) протягом 14 календарних днів у розмірі 80% від сплаченої Замовником суми, виключно, в разі, якщо Замовник завчасно (не пізніше ніж за три дні) до початку Заходу/Online-трансляції, під час якого(ої) буде надаватись Послуга, офіційно (листом, або електронною поштою на адресу info@ellytvynova.com) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють його участь у Заході/Online-трансляції та клопотання про повернення коштів

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України. 

6.2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб. 

6.3. Замовник зобов’язаний відшкодувати всі завдані, в результаті порушення цього Договору, збитки та упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, одержаної Замовником у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або поширення записів Online-трансляції/Відео-курсу тощо, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф, у розмірі 350 000 грн. 

6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході/Online-трансляції тощо, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником умов цього Договору. 

6.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо особистим очікуванням Учасника. Зміст Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника. 

6.6. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо. 

6.7. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе у час оформлення замовлення та оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон та т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.). 

6.8. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення Замовника, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій, а також Виконавця. 

6.9. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику Послуг. 

6.10. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника від участі в заходах в зв’язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб’єктивні причини і т.п., кошти, сплачені Замовником за Послуги, не повертаються. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми, розкладу сеансів та інших умов своїх Послуг. 

6.11. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послугу в запланований строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно надання відповідної Послуги в інший строк. 

6.12. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором оферти, по будь-якому позову або претензії щодо Договору оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним договором. При цьому може бути стягнуто лише реальний збиток, але не упущена вигода. 

6.13. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого органу за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору. 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем реєстрації Виконавця. При розгляді таких спорів використовується матеріальне і процесуальне право України. 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

8.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову та особисту інформацію, передану ними один одному: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, ціни, заробітні плати, технології, особисті відносини і т.д. 

8.2. Сторони не повинні відкривати конфіденційну інформацію кому б то не було, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країни Виконавця для виконання вимог органів влади, правоохоронних органів або суду, або коли така інформація є загальнодоступною, або за взаємною згодою сторін. 

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

9.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом. 

9.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, втому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності. 

9.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування

9.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати ключі (доступи, реквізити) доступу до Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів тощо третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця. Повним і винятковим правом на продукцію Заходу/Online-трансляції/Відео-курсів тощо володіє Виконавець. 

9.5. Заходи/Online-трансляції/Відео-курси тощо не є об’єктами вільного доступу. 

9.6. Записи Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів призначені виключно для власних внутрішніх потреб Замовника. Подальше поширення, перепродаж, відтворення, копіювання, переробка, кодування і публікація інформації, отриманої з електронних версій видання, заборонені. Замовник і (або) користувач електронної адреси, якому було передано електронне видання, не має права надавати доступ до нього іншим фізичним особам або організаціям, а також не має права публікувати, обнародувати, відтворювати, поширювати, переробляти, компілювати і декомпілювати, будь-яким способом публічно використовувати і демонструвати в будь-яких цілях електронні версії видань частково або повністю без згоди на те Виконавця. 

9.7. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю збитки, пов’язані з порушенням даного Договору в повному обсязі і несе відповідальність згідно з чинним законодавством про захист інтелектуальної власності.

10. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ 

10.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://ellytvynova.com і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеному Договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором. 

11.2. Договір може бути розірвано: 

11.2.1. За згодою Сторін в будь-який час. 

11.2.2. За ініціативою Виконавця в разі порушення умов Договору Замовником з обов’язковим письмовим (на електронну (пошту) повідомленням Замовника.

12. ІНШІ УМОВИ 

12.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 13 «Реквізити сторони», цього Договору, та поштою з повідомленням про вручення листа. 

12.2. Недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними. 

12.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору. 

12.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

12.5. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. 

12.6. Приймаючи умови Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних в межах, необхідних для виконання цього Договору, і вважаються попередженими про свої права, визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних особою, якій передаються персональні дані. Усі правовідносини, пов’язані з обробкою персональних даних регулюються відповідним законодавством України з питань захисту персональних даних.

РЕКВІЗИТИ СТОРОН

Виконавець: 

Фізична особа-підприємець Литвинова О.Г. 

ІНН 2871206620

18000 Україна

м.Черкаси

вул.С.Амброса 7

UA823052990000026000021601210

АТ КБ ПРИВАТБАНК

_________________ /Литвинова О.Г./

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Украина г. Киев 

1 января 2021 г.

Данная публичная оферта адресована любому лицу (неопределенному кругу лиц) (далее — «Заказчик») и является публичным предложением физического лица-предпринимателя Литвиновой Елены Геннадьевны (далее — «Исполнитель») заключить договор, размещенный в сети Интернет по адресу: https://ellytvynova.com (далее — «Договор»), на следующих условиях: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается путем предоставления полного и безусловного согласия (акцепта) Заказчика на заключение Договора в полном объеме, без подписи письменного экземпляра Договора Сторонами. 

1.2. Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст.ст. 633, 641, 642 Гражданского кодекса Украины и является равносильным Договору, подписанному сторонами на бумаге. 

1.3. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 638 и ст. 642 Гражданского кодекса Украины в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг, Заказчик, акцептуя данную публичную оферту, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами Договора. 

1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной оферты и если вы не согласны с условиями и правилами, или с любым другим пунктом его условий, Исполнитель предлагает отказаться от заключения договора и использования услуг Исполнителя. 

1.5. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу: https://ellytvynova.com и действует до момента отзыва публичной оферты Исполнителем. 

1.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями настоящего Договора, содержание которого Заказчику понятно. 

1.7. Исполнитель имеет право в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий настоящего Договора-оферты, изменения вступают в силу настоящего Договора-оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет по адресу https://ellytvynova.com, если другой срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

1.8. Заказчик подтверждает факт ознакомления и согласия со всеми условиями настоящего Договора в полном объеме путем акцепта. 

1.9. Оплата услуг Исполнителя на условиях и в порядке, определенными настоящим Договором и на соответствующих страницах Сайта Исполнителя https://ellytvynova.com, считается акцептом (безусловным принятием) условий публичной оферты (моментом заключения Договора) этого Договора публичной оферты. 

1.10. Заключая этот договор Заказчик автоматически соглашается с полным и безусловным принятием положений настоящего Договора, цен на услуги и всех приложений, которые являются неотъемлемыми частями Договора.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. С целью однозначной трактовки термины, приведенные ниже, используются в следующем значении: 

2.1.1. Оферта — данный документ «Договор публичной оферты на предоставление информационно консультационных услуг» (далее — «Договор»), опубликованный в сети Интернет по адресу: https://ellytvynova.com. 

2.1.2. Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты, и является таким образом заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору оферты. Заказчиком может быть любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо и намерено воспользоваться услугами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и которое осуществило Акцепт. 

2.1.3. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 1.9 настоящего Договора оферты. 

2.1.4. Исполнитель — физическое лицо-предприниматель Литвинова Елена Геннадьевна, предоставляющая информационно-консультативные услуги, определенные Договором. 

2.1.5. Сайт – web-страничка, доступна по ссылке (доменным именем) https://ellytvynova.com, что дает возможность приобрести, ознакомиться с информационно-консультационными услугами, связаться с Исполнителем. 

2.1.6. Услуги — Информационно-консультационные услуги по соответствующим темам (программами), предоставляемых Исполнителем Заказчику путем организации и во время проведения соответствующего Мероприятия/ Online-трансляции или посредством предоставления доступа для просмотра Видео-материалов. Перечень Услуг по соответствующим темам, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется на Сайте. 

2.1.7. Мероприятие – конкретно определено в одностороннем порядке Исполнителем, место, формат, дата и промежуток времени, во время которого предоставляется Услуга по соответствующей тематике (программе). Информация отмечается на странице соответствующего Мероприятия на Сайте. 

2.1.8. Online-трансляция – конкретно определены в одностороннем порядке Исполнителем, дата и промежуток времени, во время которого предоставляется Услуга по соответствующей теме (программе), путем предоставления Заказчику доступа к соответствующему ресурсу в сети Интернет по Персональной ссылке в Личном кабинете Заказчика, для просмотра видео -трансляции Мероприятия, в режиме реального времени. Информация о Online-трансляции отмечается на странице соответствующего Мероприятия/ Online-трансляции на Сайте. 

2.1.9. Видео-курс — видеозапись Мероприятия, на котором предоставляется Услуга по соответствующей теме (программе). Заказчику предоставляется доступ к соответствующему ресурсу в сети Интернет по Персональным ссылке в Личном кабинете Заказчика на период, определенный в одностороннем порядке Исполнителем, для просмотра видеозаписи Мероприятия. Информация о Видео-курсе отмечается на странице соответствующего Мероприятия/Видео-курса и тому подобное на Сайте. 

2.1.10. Вебинар — сеанс голосовой и (или) видеосвязи с помощью сети Интернет между Заказчиком (Заказчиками) и Исполнителем, в ходе которого Исполнитель взаимодействует с Заказчиком (Заказчиками) в реальном времени и проводит Занятия. 

2.1.11. Контент — любые текстовые, графические, визуальные, звуковые и другие материалы, предоставляемые Заказчику в ходе предоставления услуг и (или) размещены Исполнителем в сети Интернет по ссылке https://ellytvynova.com, или по другим ссылкам. 

2.1.12. Пользователь — физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировалось на Сайте. 

2.1.13. Пользователь, оплативший Услуги на условиях Договора, является Заказчиком. 

2.1.14. Исполнитель и Заказчик/ Пользователь вместе именуются Стороны. 

2.1.15. Кабинет пользователя — веб-страница, размещенная на сайте https://ellytvynova.com, к который получает персональный доступ Пользователь/Заказчик (по личным Login, Password), после завершения процедуры регистрации на Сайте. В Кабинете пользователя указываются: информация об оплаченных Заказчиком / Пользователем Услуги. 

2.2. В Договоре могут использоваться термины, не определенные в п. 2.1. Договора. В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует пользоваться толкованием термина, определяется: в первую очередь — законодательством Украины, во вторую очередь — на Сайте, затем общепринятым толкованием положения.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Согласно условиям настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги путем организации и во время проведения соответствующего Мероприятия / Online-трансляции или посредством предоставления доступа для просмотра видео, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Услуги предоставляются в виде видео семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций, вебинаров, модулей, мастер-классов, прохождения программ и модулей и тому подобное. 

3.2. При предоставлении Услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать, третьих лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных лиц как за свои собственные. 

3.3. Услуга, которая предоставляется путем организации Мероприятия / Online-трансляции считается предоставленной в полном объеме через 3 дня после завершения Мероприятия / Online-трансляции, на котором (ой) предоставлялась услуга (на который зарегистрировался Заказчик), если Заказчик, за это время, не прислал на электронную почту Исполнителя info@ellytvynova.com, рекламации, претензии или замечания по качеству и полноте предоставляемой Услуги. 

3.4. Услуга, предоставляемая путем предоставления доступа к просмотру Видео-курса считается предоставленной в полном объеме, после отправления Исполнителем Заказчику на электронный адрес, указанный им при регистрации, сообщение о размещении Видео-курса в личном кабинете Пользователя/ Заказчика или путем предоставления ссылки-доступа к материалам Видео-курса. 

3.5. Услуга считается предоставлена Заказчику в полном объеме и стоимость оплаченных Заказчиком средств не возвращается Заказчику, если он (указанное Заказчиком при регистрации количество участников) был (были) отсутствуют на соответствующем Мероприятии/Online-трансляции и т.д., во время проведения которого (и) предоставлялась услуга (на который (в) зарегистрировался Заказчик). 

3.6. При регистрации Заказчик указывает свои фамилию, имя, отчество, электронную почту (e-mail), номер мобильного телефона, а также другую информацию, указанную на Сайте или по запросу Исполнителя. В случае необходимости Исполнитель, или лицо, которому предоставлено такое право, в определенной форме может потребовать от Заказчика другую информацию. В таком случае Заказчик обязан предоставить такую информацию путем направления ее по электронной почте на адрес Исполнителя или другим путем, указанным Исполнителем.

3.7. Предоставляя информацию и / или копии документов, Заказчик тем самым подтверждает, что они являются полными, достоверными и корректными, а также предоставлены Заказчиком лично.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Предоставлять Пользователю Услуги в соответствии с Договором. 

4.1.2. В пределах возможностей информировать (предупреждать) Заказчика о дополнительных условиях и будущих изменениях в порядке проведения Услуг путем размещения соответствующей информации на Сайте и/или письмом на адрес электронной почты и/или любым другим способом. 

4.1.3. Консультировать Заказчика по организационным и техническим вопросам предоставления Услуг. 

4.1.4. В случае необходимости, обеспечить Заказчика материалами, необходимыми для участия в Мероприятиях/Online-трансляциях/ Видео-курсах на условиях Договора. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Временно приостановить предоставление Заказчику Услуг по техническим или другим причинам, мешающим предоставлению Услуг на время ликвидации таких причин. 

4.2.2. Приостановить предоставления услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств и/или гарантий определенных настоящим Договором. 

4.2.3. По своему усмотрению и в одностороннем порядке определять дату, формат, время, тему, лекторов, продолжительность и другие условия проведения Мероприятий- /Online-трансляций/ Видео-курсов на которых предоставляется Услуга, отменять или переносить их, сообщив Заказчику/Пользователю по электронной почте и/ или смс-сообщением на указанный Заказчиком при регистрации контактный e-mail и/или телефон. 

4.2.4. Устанавливать и изменять стоимость, применять системы скидок на услуги в одностороннем порядке. 

4.2.5. Изменить формат, место, дату и время проведения, другие условия, касающиеся Мероприятия/ Online-трансляции/Видео-курса, в одностороннем порядке. В случае изменений, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по электронной почте и/или смс-сообщением на указанный Заказчиком при регистрации контактный e-mail и/или телефон. 

4.2.6. Проводить Online-трансляцию, как в режиме реального времени, так и путем предоставления доступа Заказчику к просмотру записи. В случае предоставления доступа к просмотру записи, на Заказчика распространяются все без исключения условия настоящего Договора. 

4.2.7. Хранить, обрабатывать и использовать персональные данные Заказчика с целью качественного предоставления Услуг по настоящему Договору. 

4.2.8. Самостоятельно определять все условия предоставления Услуг. 

4.2.9. Отказать лицу в заключении Договора и предоставления Услуг без объяснения причин. 

4.2.10. По своему усмотрению обновлять, изменять и/или удалять Видео-курсы, Мероприятия и т.д., а также любую опубликованную на Сайте информацию. 

4.2.11. Обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сайта, программы трансляции и подобное по своим собственным убеждениям без отдельного уведомления Заказчика. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчика о сделанных модификации путем размещения соответствующей информации на сайте и/или письмом на адрес электронной почты и/или другими способами. 

4.2.12. Осуществлять на электронную почту Заказчика рассылки сообщений, содержащих организационно-техническую, рекламную или иную информацию о возможностях Сайта, услуг и тому подобное. 

4.2.13. Исполнитель, лицо, проводящее предоставляет Услугу, при предоставлении услуг имеет право на проверку выполненных заданий, позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг. 

4.2.14. Исполнитель вправе аннулировать участие Заказчика на Мероприятии (удалить Заказчика с виртуальной комнаты, аннулировать ключ доступа, удалить профиль) без возврата внесенной платы в случае нарушения Заказчиком правил во время предоставление или потребления Услуг и т.п., а именно: разжигание межнациональных, религиозных конфликтов, отвлечение участников от темы, спам, троллинг, размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, оскорбления Исполнителя, ведущего, персонала или участников. 

4.2.15. Исполнитель вправе аннулировать участие Заказчика на Западе / Online-трансляции / Видео-курсе т.п. в случае установления факта передачи Заказчиком ключа доступа для участия третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с участием третьим лицам, ретрансляции, любого воспроизведение материалов. 

4.2.16. Отказаться в одностороннем порядке от Договора в случае несоблюдения Заказчиком порядка и срока оплаты Услуги или иного нарушения Заказчиком условий этого Договора. 

4.2.17. Требовать от Заказчика исполнения настоящего Договора

4.3. Заказчик/Пользователь обязан: 

4.3.1. До момента оплаты за Услуги, зарегистрироваться на Сайте (для зарегистрированных Пользователей – авторизоваться), согласиться и принять условия предоставления Услуги указанные на Сайте на странице Мероприятия/Online-трансляции/ Видео-курса, а именно: форматом, местом проведения, датой и временем проведения, Программой, сроком доступа и другими условиями, которые указываются на странице соответствующего Мероприятия/Online-трансляции/Видео-курса т.п. 

4.3.2. Пользователь/Заказчик соглашается предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме. Если Пользователь/ Заказчик предоставляет недостоверную информацию, или если у Исполнителя есть основания полагать предоставленную Пользователем/Заказчиком информацию недостоверной, неполной или неточной, Исполнитель вправе приостановить или отменить регистрацию Пользователя/ Заказчика и отказать Пользователю/Заказчику в предоставлении Услуг. 

4.3.3. При заказе Услуги осуществить 100% предоплату с помощью систем электронных платежей, доступных на Сайте. 

4.3.4. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без согласования с Исполнителем. 

4.3.5. Не нарушать имущественных, авторских и личных неимущественных прав Исполнителя. 

4.3.6. Получить Услугу, исключительно, при проведении соответствующего Мероприятия/ Online-трансляции, на котором (ой) будет предоставляться Услуга (на который (в) зарегистрировался Заказчик). Обеспечить присутствие при предоставлении Услуг (при проведении Мероприятия) указанной при регистрации, количества участников Заказчика. В случае отсутствия Заказчика (участников Заказчика) на соответствующем Мероприятии/ Online-трансляции, уплаченные Заказчиком средства не возвращаются. 

4.3.7. Для участия в Online-трансляции и просмотра Видео-курса Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение надлежащих требований для своего персонального компьютера и сети Интернет. 

4.3.8. Самостоятельно отслеживать возможные изменения формата, даты, времени, места проведения, программы и других условий, касающихся Мероприятия/Online-трансляции/ Видео-курса на странице соответствующего Мероприятия/Online-трансляции/Видео-курса (на который (в) зарегистрировался Заказчик) на Сайте и в случае обнаружения изменений — принять их. 

4.3.9. Отслеживать и предупреждать случаи попадания в «Спам» электронных писем, направляемых Исполнителем с электронных адресов сайта https://ellytvynova.com. Электронное письмо (смс-сообщения), направленный Исполнителем на указанный при регистрации Пользователем/Заказчиком, электронный адрес (телефон), считается доставленным Заказчику, а информация указанная в нем — доведена до сведения Заказчика. 

4.3.10. Немедленно сообщить Исполнителя (по почте, телефону или электронной почте в адрес info@ellytvynova.com) в случае возникновения условий, которые делают невозможным его участие или / и участие указанной при регистрации, количества участников Заказчика на Мероприятии/ Online-трансляции (на который (в) зарегистрировался Заказчик) т.п., во время которого (ой) будет предоставляться Услуга. 

4.3.11. Сообщить Исполнителю через форму обратной связи, которая находится по адресу https://ellytvynova.com, в случае если в течение 24 часов с момента оплаты Заказчиком Услуги письмо-подтверждение регистрации не пришел на электронную почту Заказчика. 

4.3.12. Любая информация, полученная Заказчиком от Исполнителя в ходе оказания услуг, является объектом интеллектуальной собственности последнего. Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Online-трансляции/ Видео-курса и т.п. полностью или частично, вести запись Online-трансляции/Видео-курса и т.п., а также фиксировать содержание Online-трансляции/ Видео-курса и т.п. полностью или частично на любом материальном носителе, а также осуществлять любые иные действия, прямо не предусмотренные настоящим Договором. Заказчик обязан использовать информацию, полученную во время просмотра Online-трансляции/Видео-курса, а также Персональное ссылки исключительно для собственных целей (для частного использования), не распространять и не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам. В случае нарушения этого условия, Исполнитель имеет право требовать выплаты компенсации в десятикратном размере стоимости Услуги. 

4.3.13. Получать Услуги по настоящему Договору лично, не передавать третьим лицам ключи (реквизиты) доступа. 

4.3.14. Входить на интернет-сервисы для организации видеоконференций с использованием ключа (реквизита) доступа, предоставляемого Исполнителем, одновременно только с одного компьютера. 

4.3.15. Выполнять задания, предоставленные Исполнителем в сроки и в форме, указанные Исполнителем и предоставлять их для проверки Исполнителю по электронной почте в оговоренные Исполнителем срок. В противном случае Исполнитель вправе отказаться от выполнения своих обязательств без возврата денежных средств Заказчику. 

4.4. Пользователь имеет право: 

4.4.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и проведения Мероприятия/Online-трансляции/Видео-курса.

4.5. Заказчик имеет право: 

4.5.1. Получать Услуги согласно условиям настоящего Договора. 

4.5.2. Получать консультации по техническим вопросам, получения Услуг.

5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТА 

5.1. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия предоставления услуг путем размещения информации о них на своем интернет-сайте https://ellytvynova.com. Установленная стоимость и условия предоставления Услуг действуют до следующего изменения на Сайте. 

5.2. Ознакомившись с текущим перечнем Услуг Исполнителя и данной публичной офертой, Заказчик осуществляет 100% оплату Услуг через электронную систему платежей, указанную на Сайте Исполнителя либо в другой способ, который указанный на Сайте, после чего Договор автоматически считается акцептованным. При этом Заказчик выражает свое понимание по сути Услуг, подлежащих предоставлению по этому Договору, в том числе по всем его существенным условиям. 

5.3. Перевод средств через электронную систему платежа либо другим способом производится Заказчиком самостоятельно, в инициативном порядке, в соответствии с программным, информационным и технологическим обеспечения системы с соблюдением правил безопасности информации этой системы. В качестве подтверждающего документа на электронную почту Заказчика высылается уведомление из системы об оплате. Все расходы, связанные с переводом денежных средств, несет Заказчик. 

5.4. В случае дальнейшего отказа Заказчика Услуг денежные средства, уплаченные за Услуги, считаются фактически понесенными расходами Исполнителя на подготовку и возврату не подлежат. 

5.5. В случае, когда начало предоставления Услуг в определенные на Сайте сроки не представляется Исполнителю возможным по причинам, не зависящим от Исполнителя (болезнь Исполнителя, технические сбои и т. д.), либо через изменения стоимости Услуг Исполнителя в период между оформлением заявки и фактическим получением денежных средств Исполнителем, он немедленно сообщает об этом Заказчику, но не позднее 2-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. 

5.6. По завершении оказания Услуг Исполнителем, акт о предоставленных услугах не формируется и не подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по качеству предоставляемых Услуг на электронную почту, указанную на сайте Исполнителя, не позднее последнего дня предоставления Услуг. В любом случае отсутствие каких-либо письменных замечаний в течение установленных в Договоре сроков считается признанием факта надлежащего качества Услуг. 

5.7. Стоимость оплаченных Заказчиком средств за Услугу не возвращается Заказчику, если он (указанная Заказчиком при регистрации количество участников) был (были) отсутствуют на соответствующем Мероприятии/Online-трансляции, на котором (ой) предоставлялась Услуга (на которое зарегистрировался Заказчик). 

5.8. Стоимость оплаченных Заказчиком средств за Услугу может быть возвращена Исполнителем Заказчику (способ возврата средств дополнительно соглашается Сторонами в устной форме) в течение 14 календарных дней в размере 80% от уплаченной Заказчиком суммы, исключительно в случае, если Заказчик заблаговременно (не позднее чем за три дня ) до начала Мероприятия/Online-трансляции, во время которого (ой) будет предоставляться Услуга, официально (письмом или по электронной почте на адрес info@ellytvynova.com) обратился к Исполнителю и сообщил об условиях, исключающих его участие в Мероприятии/Online-трансляции и ходатайства о возврате средств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и положений действующего законодательства Украины. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц. 

6.3. Заказчик обязан возместить все причиненные в результате нарушения настоящего Договора, убытки и упущенную выгоду Исполнителя в полном объеме. Любая передача информации, полученная Заказчиком в связи с выполнением настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, осуществление записи и/или распространение записей Online-трансляции/Видео-курса и т.п., или их части, без предварительного письменного разрешения Исполнителя, если иное не предусмотрено настоящим Договором, Заказчик обязан оплатить Исполнителю штраф в размере 350 000 грн. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в Мероприятии/Online-трансляции, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя, в т.ч. из-за невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие содержания Мероприятия/ Online-трансляции/Видео-курса и т.п. личным ожиданиям Участника. Содержание Мероприятия/Online-трансляции/Видео-курса представляет авторские программы и выводы лекторов, которые могут не совпадать с личными убеждениями и выводами Заказчика. 

6.6. Ни при каких условиях и обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за принятые Заказчиком или третьими лицами решения на основании информации, полученной на Мероприятии/Online-трансляции/Видео-курсе и т.п. 

6.7. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий Договора в случае предоставления Заказчиком недостоверной и/или неполной информации о себе в оформлении заказа и оплаты услуг в т.ч. контактной информации (e-mail, телефон и т.п.), а также в случае не предоставления Заказчиком новой контактной информации (e-mail, телефон и т.п.). 

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения Заказчика, интернет-сервисов для организации видео-конференций, а также Исполнителя. 

6.9. Заказчик понимает и принимает условия, согласно которому нарушения им условий настоящего Договора может привести к его расторжения Исполнителем в одностороннем порядке с последующим прекращением предоставления Заказчику Услуг. 

6.10. В случае неполучения Заказчиком услуг не по прямой вине Исполнителя отстранение Заказчика от участия в мероприятиях в связи с нарушением Договора отказа Заказчика от настоящего Договора и/или услуг по субъективным причинам и т.п., средства, оплаченные Заказчиком за Услуги, не возвращаются. Исполнитель не несет ответственности за модификацию и изменения программы, расписания сеансов и других условий своих Услуг. 

6.11. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не предоставляет Услугу в запланированное срок, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно предоставление соответствующих Услуг в другой срок. 

6.12. Совокупная ответственность Исполнителя по Договором оферты, по любому иску или претензии по Договору оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по данному Договору. При этом может быть взыскан только реальный ущерб, но не упущенная выгода. 

6.13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего Договора. К обстоятельствам форс-мажор относятся: стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства Украины, решение директивных органов, объявление войны, начало боевых действий, блокада, эмбарго, международные санкции. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 72 часов с момента их возникновения и документального подтверждения уведомить другую Сторону о таких фактах и указать ориентировочный срок действия таких форс-мажорных

обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является справка уполномоченного органа по месту возникновения таких обстоятельств или по месту нахождения Стороны ссылается на следующие обстоятельства. При наличии обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на срок существования обстоятельств форс-мажора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя. При рассмотрении таких споров используется материальное и процессуальное право Украины

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны считают конфиденциальной всю деловую и личную информацию, передаваемую ими друг другу: информацию об их клиентах, партнерах, бизнес-планы, цены, заработные платы, технологии, личные отношения и т.д. 

8.2. Стороны не должны открывать конфиденциальную информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством страны Исполнителя для выполнения требований органов власти, правоохранительных органов или суда, или когда информация является общедоступной, или по взаимному согласию сторон.

9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9.1. Материалы, графика, дизайн, программное обеспечение, содержащиеся на Сайте, являются собственностью Исполнителя и защищены авторским правом. 

9.2. Стороны пришли к безоговорочному согласию, что любые права интеллектуальной собственности, в том числе исключительные имущественные права интеллектуальной собственности (исключительное право на использование, исключительное право разрешать использование, право препятствовать неправомерному использованию, в том числе запрещать такое использование и т.п.) на любые материалы (текстовые, аудио, видео, графические и любые другие материалы), доступ к которым Заказчик получил в связи с получением им Услуг по настоящему Договору, в полном объеме относятся Исполнителю, другим правообладателям в течение всего срока действия прав интеллектуальной собственности. 

9.3. Заказчику запрещается копировать, воспроизводить, распространять или любым другим образом использовать в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем в рамках настоящего Договора информацию и материалы, создавать на ее основе информационные

продукты, а также использовать эту информацию любым другим образом, кроме как для личного пользования. 

9.4. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Запрещается передавать ключи (реквизиты) доступа к Мероприятиям/Online-трансляциям/Видео-курсам и т.п. третьим лицам для их совместного использования без специального на то разрешения Исполнителя. Полным и исключительным правом на продукцию Мероприятия/Online-трансляции/ Видео-курсов и т.п. обладает Исполнитель. 

9.5. Мероприятия/Online-трансляции/Видео-курсы и т.д. не являются объектами свободного доступа. 

9.6. Записи Мероприятий/Online-трансляций/ Видео-курсов предназначены исключительно для собственных внутренних потребностей Заказчика. Дальнейшее распространение, перепродажа, воспроизведение, копирование, переработка, кодирование и публикация информации, полученной из электронных версий издания, запрещены. Заказчик и (или) пользователь электронной почты, которому было передано электронное издание, не имеет права предоставлять доступ к нему другим физическим лицам или организациям, а также не имеет права публиковать, обнародовать, воспроизводить, распространять, перерабатывать, компилировать и декомпилировать, любым способом публично использовать и демонстрировать в любых целях электронные версии изданий частично или полностью без согласия на то Исполнителя. 

9.7. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, связанные с нарушением настоящего Договора в полном объеме, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о защите интеллектуальной собственности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

10.1. Оферта начинает действовать с момента размещения в сети Интернет по адресу https://ellytvynova.com и действует до момента отзыва или изменения оферты Исполнителем.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком — оплата Услуг по Договору способами и в порядке, определенными договором (ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины) и действует до момента выполнения всех обязательств Сторон, или в его расторжения по соглашению Сторон либо по инициативе одной Стороны в порядке, определенном Договором. 

11.2. Договор может быть расторгнут: 

11.2.1. По соглашению Сторон в любое время. 

11.2.2. По инициативе Исполнителя в случае нарушения условий Договора Заказчиком с обязательным письменным (на электронную почту) уведомлением Заказчика.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Любые сообщение по Договору могут направляться Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты с адреса, указанного Заказчиком при регистрации, Исполнителем Заказчику по адресу, указанному Заказчиком при регистрации с адреса, указанного в разделе 13 «Реквизиты стороны», этого Договора, и почтою с уведомлением о вручении письма. 

12.2. Недействительность одной или более условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора или отдельных его частей, которые остаются в силе. 

12.3. Право Заказчика и Исполнителя в любое время заключить Договор о предоставлении услуг в форме отдельного письменного двухстороннего документа не является нарушением условий настоящего Договора. 

12.4. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины. 

12.5. Исполнитель является плательщиком единого налога третьей группы по ставке 5%. 

12.6. Принимая условия Договора, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных в пределах, необходимых для выполнения настоящего Договора, и считаются предупрежденными о своих правах, определенных в ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных», цели сбора данных лицом, которому передаются персональные данные. Все правоотношения, связанные с обработкой персональных данных, регулируются соответствующим законодательством Украины по вопросам защиты персональных данных.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ 

Исполнитель: 

Физическое лицо-предприниматель Литвинова Е.Г. 

ИНН 2871206620

18000 Украина

г.Черкассы

ул.С.Амброса 7

UA823052990000026000021601210

АТ КБ ПРИВАТБАНК

_________________ /Литвинова Е.Г./